PŽS - Engineering s.r.o. Vás vítá

Vítejte na webu společnosti PŽS - Engineering s.r.o, která vznikla v roce 2009 vyčleněním se z výrobní společnosti První železářská společnost Kladno, s.r.o. Její aktivity zasahují napříč několika průmyslovými odvětvími, z nichž nejvýznamnější jsou energetika, chemický průmysl, strojírenství a hutnictví.

Mezi hlavní činnosti patří inženýrská činnost ve výstavbě, projekční činnost, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd a další.

V současné době společnost PŽS - Engineering s.r.o. připravuje několik projektů plánovanou podporou OPPI. 


Více o společnosti

Zobrazte celou fotogalerii

Operační program pro podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

Více informací o Operačním programu pro podnikání a inovace