Naše činnost

Činnost společnosti PŽS - Engineering s.r.o. navazuje na dlohoudobé zkušenosti společnosti První železářská společnost Kladno, s.r.o., od které se v roce 2009 vyčlenila.

Aktivity společnosti zasahují napříč několika průmyslovými odvětvími, z nichž nejvýznamnější jsou energetika, chemie, strojírenství a hutnictví. Právě posledně zmíněné – hutníctví – je považováno za obor, kde je společnost PŽS - Engineering s.r.o. schopna jako jedna z mála dodávat špičková zařízení pro výrobu a zpracování ocelí a slitin. 

Mezi činnosti společnosti patří:

  • inženýrská činnost ve výstavbě
  • projekční činnost
  • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
  • zpracování dokumentace, zpracovnání technologických postupů a projektů
  • aplikace výsledků výzkumu a vývoje do technologických procesů
  • konzultace a poradenská činnost v oblasti strojírenství, energetiky a hutnictví
     
Více se o činnosti společnosti PŽS - Engineering s.r.o. můžete dozvědět také obrazem. Navštivte prosím stránku Fotogalerie.