Realizované projekty v rámci OP PIK

Společnost PŽS - Engineering s.r.o. společně s partnery realizuje následující projekty z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost:

 

Program Partnerství znalostního transferu

Název Projektu: ODSÁVÁNÍ ŠKODLIVIN V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZECH
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009226

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je přinést podniku know-how potřebné pro použití počítačové mechaniky tekutin (CFD) při navrhování a optimalizaci vzduchotechnických zařízení, která jsou součástí technologických celků vyvíjených a dodávaných podnikem.

Výstupy:

Zvýšení konkurenceschopnosti podniku v dané oblasti trhu, protože podnik bude schopen nabízet služby a výrobky na vyšší technické úrovni – zařízení budou provozně úspornější a budou efektivněji plnit svůj technický účel. Podnik si osvojí metodiku (zásady dobré praxe) pro uplatnění CFD simulací při optimalizaci návrhu vzduchotechniky. Schopnosti a dovednosti zavedené do podniku:

  • pokročilé uživatelské dovednosti pro práci s programem ANSYS Fluent
  • tvorba modelů pro CFD simulaci vzduchotechnických zařízení pro odsávání škodlivin
  • optimalizace prvků vzduchotechniky s užitím CFD simulací

Popis projektu

Metoda počítačové mechaniky tekutin (CFD) se stává nedílnou součástí pokročilého navrhování technických systémů, v nichž dochází k proudění tekutin a přenosu tepla a hmoty. Podnik (žadatel) má dispozici vybavení (hardware i software) potřebné pro CFD simulace v prostředí ANSYS Fluent. Nemá však pracovníka, který by byl schopen tyto simulace zpracovávat. Na trhu je obecně nedostatek specialistů v dané oblasti a situaci nelze řešit prostým zaměstnáním nového pracovníka. Cílem projektu je tedy získání příslušného know-how a vyškolení zaměstnance podniku v dané odbornosti ve spolupráci s partnerskou znalostní organizací.

Řešení se bude odvíjet od zpracování modelu pro existující zařízení (což umožní posoudit reálný dopad optimalizace na provozní parametry a náklady), postup zobecnit pro implementaci v projektech nových technologických celků a vypracovat účinnou metodiku pro aplikaci CFD simulací v návrhu a optimalizaci odsávání škodlivin v technologických provozech.

Odkaz na publicitu projektu: zde

 


 

Více o programu Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se můžete dozvědět na těchto stránkách: