Reference

Reference výrobků pro ocelárny

Pilsen Steel s. r. o. (Škoda Plzeň)

 • kompletní dodávka zařízení pro odsávání a filtraci EOP č. 5 včetně filtru (přímé a sekundární odsávání včetně zákrytu střechy ) 600 000 m3/h
 • díly pro EOP a vodní hospodářství, pánve
 • kompletní modernizace EOP č. 2 (nové trafo, kompletní „krátká“ cesta, Cu-proudovodná ramena; kompletní vodou chlazený dospalovací uzel a primární odsávací potrubí)
 • pakny (upínání elektrod)
 • vodou chlazená víka EOP, polopláště a nístěje EOP

Kovobrasiv Mníšek, spol. s r.o.

 • rekonstrukce EOP (úprava ramen EOP, upínání elektrod, „krátká“ cesta, transformátor, ASŘ)

Železárny Hrádek a. s.

 • odsávací a filtrační potrubí pro přímé i sekundární odsávání EOP a LF
 • komplexní modernizace EOP č. 3 (proudovodná ramena, "krátká" cesta,
 • nové elektro a ASŘ, vodní hospodářství)
 • komplexní modernizace EOP č. 1 (trafo, ASŘ a hydraulika a elektro, Cu-proudovodná ramena, "krátká" cesta, nový portál včetně sloupů a vedení, vodní hospodářství)
 • komplexní rekonstrukce ohřívací a žíhací pece
 • vodou chlazená víka EOP
 • vodou chlazená víka LF
 • díly pro EOP a LF
 • pakny (upínání elektrod) EOP

POLDI Hütte s.r.o.

 • kompletní dodávka celé pánvové pece na klíč, včetně přímého odsávání
 • kompletní dodávka žíhací a ohřívací pece na klíč
 • komplexní modernizace 30t EOP – G (krátká cesta, Cu-proudovodná ramena,
 • vodou chlazené víko, elektro, odsávání, část potrubí včetně dospalovací komory)
 • kompletní dodávky zásobníkového zařízení pro legování přísad LF pece včetně ASŘ
 • kompletní dodávka zařízení pro legování přísad 5-tým otvorem EOP včetně zásobníků, vážícího systému, ASŘ i legování do proudu při odpichu
 • pánve, převážecí vozy, komponenty pecí
 • vodou chlazené víko LF a EOP
 • odsávání a filtrační potrubí pro přímé odsávání
 • generální oprava a rekonstrukce vakuovacího zařízení VOD
 • kompletní rekonstrukce vodního hospodářství pro EOP
 • Cu-proudovodná ramena EOP a LF
 • pakny (upínání elektrod) EOP a LF
 • keson a víko pro VOD
 • sázecí koše
 • kleště 3,5t, 15t, 30t, 55t a 60t; manipulační traversy až 60tun

Žďas a. s.

 • vodou chlazené víko LF
 • rekonstrukce sekundárního odsávání EOP včetně dodávky nových ventilátorů

Vítkovice Výzkum s. r. o.

 • vakuová a přetlaková indukční pec včetně kesonu

Vítkovice a. s.

 • pánvové vozy pro VD a LF
 • vodou chlazené díly pro EOP

Železiarne Podbrezová a. s.

 • vodou chlazená víka pro ohřívací pece
 • vodou chlazené díly a panely pro EOP

ŽDB GROUP a. s. Bohumín

 • modernizace EOP č. 2 (vodou chlazené víko, dospalovací komora)
 • vodou chlazené a nechlazené potrubí pro přímé odsávání

Consarc Engineering Ltd.

 • různé typy vakuových komor pro indukční pece
 • deoilery

Vöest Alpine AG   

 • vodou chlazená víka EOP a LF
 • pánve
 • vodou chlazené prvky
 • komponenty pro pánvové pece
 • komponenty pro EOP
 • upínání elektrod

Siemens VAI Metalls Technologies GmbH

 • potrubí a pro přímé a sekundární odsávání EOP a LF
 • vodou chlazená víka EOP a LF
 • komponenty pánvových pecí
 • komponenty EOP
 • pánve (až 160t)
 • pánvové vozy
 • koše pro sázení šrotu (až 85m3)
 • vodou chlazené prvky pecí a chlazení (měděné panely)
 • kesony
 • vakuovací víka
 • sloupy a portály EOP a LF
 • upínání elektrod pro EOP a LF

VAI Technometal GmbH

 • odsávací zařízení
 • vakuová víka
 • odlučovače
 • portály LF pecí, rolny, sloupy a vedení

SMS Demag AG

 • tlakové nádoby
 • velkoobjemové nádrže

BK Services GmbH

 • koše pro sázení šrotu
 • vodou chlazené prvky pro EOP
 • upínání elektrod pro EOP a LF

 

Reference výrobků pro doly

INCO engineering s.r.o.

 • 1 ÷ 4 etážové klece
 • skipy
 • skipoklece o nosnosti 8 ÷ 55 tun
 • lanovnice
 • plnící a vyprazdnovací stanice skipů
 • těžní stroje

 

Reference výrobků - ocelové konstrukce

ILD CZ s. r. o.

 • Komín o pr.2m výška 40m
 • zásobník sypkých hmot (silo) až 230m3
 • výsypka
 • kolejová dráha
 • manipulační vozík

BIHL Anlagen & Verfahrenstechnik GmbH

 • NH3 odlučovač

Consarc Engineering Ltd

 • De-oiler
 • vysokovakuové rozdělovací potrubí
 • vsázecí komora

Metal Trade Comax

 • OK lakovací místnosti
 • rekonstrukce lakovací linky
 • deflektor roll
 • vodící kolejnice
 • lávky
 • výroba a montáž plošiny pod ventilátory sušičky
 • výroba a montáž konstrukce pomocné jeřábky lakovací komory

 

Nordex Energy GmbH

 • OK nosník generátoru (pro větrnou elektrárnu)

Siemens AG, Duisburg

 • potrubní díly

Böhler Edelstahl GmbH & Co KG

 • nádoba konvertoru
 • pánve

TM Jesenice servis s. r. o.

 • pásové pily

SULTRADE Praha s.r.o.

 • Stator
 • basket

Hydac spol. s r.o.

 • základové rámy
 • skladové koše

 

Reference výrobků - CNC obrábění

Pfuderer Maschinenbau GmbH:

 • přesné obrábění a vrtání desek (otvor klíče od 1396 do 3600)
 • stojany